İman. yetmiş küsür derecedir. En üstünü "Lâ ilâhe illellah" ( Allah'tan başka ilah yoktur ) "sözüdür..!

 

                                                             

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10