Mehmet   ve   Mustafa   Hatipler  

       B A L A T A C I

 

  Mehmet Hatipler

  Ziraat Aletleri Sanayi Sitesi

  Sokak 1269 S Blok Nr. 2

A d a p a z a r ı

   Telefon. 0 264 / 27 82 83 0

 Cep. 0 5 4 2 - 8 1 6 6 9 6 5

  Arabanın Sağlam Frenleri - Hayatınızın birSigortasıdır.

Balata işleriniz için Hatipler-Ticaret.

     Gute Auto Bremsen sind eine..!  Lebensversicherung.

 

Karadeniz,de - Olta ile Balık Avlamak.!

 

Mehmet Hatipler

Mehmet Hatipler

Ahmet Hatipler

   B A L A T A C I - H AT İ P L E R - T İ C A R E T. 1.Mart.2021

Altın dere Alabalık Tesisleri- Altıparmaklar Akzayı . Türkei.

 

Altındere  Alabalık Tesisleri - Akyazı - Türkiye