B A L A T A C I

  Mehmet Hatipler

  Ziraat Aletleri Sanayi Sitesi

  Sokak 1269 S Blok Nr. 2

  A d a p a z a r ı

   Telefon. 0 264 / 27 82 83 0

 Cep..... 0 5 4 2 - 8 1 6 6 9 6 5

 

 

     Arabanın Sağlam Frenleri..!   Hayatınızın bir Sigortasıdır.

       Gute Auto Bremsen sind eine..!  Lebensversıcherung.

Mehmet Hatipler

 
 

 

Ahmet Hatipler